Pro OSVČ: Pozor na tyto prohřešky při vyplňování Přehledu

31.  3.  2017 | Kamila Ondráčková

Čas na podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob se krátí. Na Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2016 máte ještě nějaký ten pátek. Tato povinnost vůči OSSZ se týká více než milionu podnikatelů, řemeslníků a živnostníků.

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli 6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Termín pro podání je nejpozději do 2. 5. 2017OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí Přehled podat nejpozději do 1. 8. 2017.

Přehled můžete podat elektronicky nebo doručit příslušné OSSZ v písemné formě. Při vyplňování si dejte pozor na tyto nejčastější prohřešky:

  • Chybně uvedený počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti – OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti,
  • Chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků,
  • Nenahlášení vzniku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a nenahlášení zániku tohoto důvodu, jestliže k němu došlo v průběhu roku, za který podává Přehled.

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017 Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Další článek »

Diskuze
Přidat příspěvek do diskuze
Témata článku: OSVČ, Podnikání, Zákony, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, OSSZ, ČSSZ, VZP
Sdílet článek
Další mobilní weby